nyomtassingyen.hu (Toner Plaza Korlátolt Felelőségű Társaság): A nyomtassingyen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nyomtassingyen.hu (Toner Plaza Korlátolt Felelőségű Társaság)
Székhely: 2011 Budakalász, Vasút sor 9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-120262
Adószám: 14323469-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.nyomtassingyen.hu
Vállalkozás közismert neve:
nyomtassingyen.hu (Toner Plaza Kft)
Ügy tárgya:
A nyomtassingyen.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.22. - 2023.01.22.
Határozat száma:
PE/002/2472-5/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontja, 5. § (1) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdése, Árrendelet 4. §-a, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai, 151/2003 Kr. 1. § (2) bekezdése, 4. § (1)-(3) bekezdései, 6. § (2) bekezdése, 19/2014. NGM rendelet 2. §-a, 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) és (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont