orczy.com (SZABÓ FAMILIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az orczy.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés feltételiről, a panaszkezelés módjáról, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: orczy.com (SZABÓ FAMILIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1089 Budapest, Baross u. 127. fszt.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-688713
Adószám: 10786651-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.orczy.com
Vállalkozás közismert neve:
orczy.com (SZABÓ FAMILIA Kft.)
Ügy tárgya:
Az orczy.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés feltételiről, a panaszkezelés módjáról, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.02.11. - 2023.02.11.
Határozat száma:
BP-05/200/3800-4/2020. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), k), l), m), n), v), w) pontjai, 20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) - (3) bekezdése, 23. § (1), (3) bekezdése, 24. § (1), (2) bekezdése, 25. §;Ektv. 4. § d), h) pontja, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai; Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont