notebook.hu (Digitáltech Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A notebook.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a panaszkezelélési módjáról, a békéltető testületről, a fizetési módokról, a szállítási időről, nem megfelelő, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: notebook.hu (Digitáltech Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-158156
Adószám: 24067517-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.notebook.hu
Vállalkozás közismert neve:
notebook.hu (Digitáltech Europe Kft.)
Ügy tárgya:
A notebook.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a panaszkezelélési módjáról, a békéltető testületről, a fizetési módokról, a szállítási időről, nem megfelelő, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.02.17. - 2023.02.17.
Határozat száma:
PE/002/00621-1/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), t), u), és v) pontjai, 18. §, Jótállási rendelet 3. § (1) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont