reisser.hu (REISSER Csavar Kft.): A reisser.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, lehetséges nyelveiről, az áru ellenértékéről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, szavatosságról, jótállásról, elálláról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: reisser.hu (REISSER Csavar Kft.)
Székhely: 2066 Szár, Vasútállomás 018.hrsz.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-013184
Adószám: 10423763-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.reisser.hu
Vállalkozás közismert neve:
reisser.hu (REISSER Magyarországi Csavargyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A reisser.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, lehetséges nyelveiről, az áru ellenértékéről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, szavatosságról, jótállásról, elálláról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.02.23. - 2023.02.23.
Határozat száma:
FE/FOGY/00325-5/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bek, b), c), d) pontjai, 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), n), o) v), w) pontjai, 20. § (1)-(3) bekezdései, 22. § (1) bekezdés a), b) pontjai, (3) bekezdése, 23. § (1) és (3) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 25. §-a, Fgytv. 14. § (5) bekezdése, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, az 524/2013/EU rendelete 14. cikk (1)-(2) bekezdései
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont