szelviz.hu (SZÉL-VÍZ Bt.): A szelviz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kiszállítási határidőről, a teljesítés feltételeiről, a szállítási költségről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szelviz.hu (SZÉL-VÍZ Bt.)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Farkasdi utca 26.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-06-011745
Adószám: 21496828-1-07
Honlapjának elérhetősége: www.szelviz.hu
Vállalkozás közismert neve:
szelviz.hu (SZÉL-VÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Ügy tárgya:
A szelviz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kiszállítási határidőről, a teljesítés feltételeiről, a szállítási költségről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.02.23. - 2023.02.23.
Határozat száma:
FE/FOGY/00258-3/2020 (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), j), m), n), w) pontjai, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3.§ (1), (5) és a 7.§ (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont