abagumi.hu (ABÁR SZERVÍZ Kft.): Az abagumi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés teljesítéséről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a kellékszavatosságról. Nem adott át jótállási jegyet, nem adott át tartós adathordozón jogszabálynak megfelelő tartalmú visszaigazolást a fogyasztóknak, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: abagumi.hu (ABÁR SZERVÍZ Kft.)
Székhely: 8127 Aba, Fehérvári út 88.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-020174
Adószám: 23291849-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.abagumi.hu
Vállalkozás közismert neve:
abagumi.hu (ABÁR SZERVÍZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
Az abagumi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés teljesítéséről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a kellékszavatosságról. Nem adott át jótállási jegyet, nem adott át tartós adathordozón jogszabálynak megfelelő tartalmú visszaigazolást a fogyasztóknak, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.02.23. - 2023.02.23.
Határozat száma:
FE/FOGY/00424-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bek, a), c), pontjai, 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. e), i), m), n), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja, 20. § (1) és (3) bekezdései, 22. § (1) és (3) bekezdései, 23. § (1) és (3) bekezdései, 24. § (1) bekezdése, 25. §-a, Fttv. 3. § (1), (5) bekezdései, a 7. § (1) és (3) bekezdései, 6. § (1) bekezdés i) pontja, az 524/2013/EU rendelete 14. cikk (1)-(2) bekezdései, valamint a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont