outletmax.hu (Radva Zsanett egyéni vállalkozó): Az outletmax.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a szállítási határidőről, a teljesítés feltételeiről, a szavatossági jogokról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: outletmax.hu (Radva Zsanett egyéni vállalkozó)
Székhely: 6500 Baja, Szabadság út 101.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 54751875
Cégjegyzékszám:
Adószám: 55999247123
Honlapjának elérhetősége: www.outletmax.hu
Vállalkozás közismert neve:
outletmax.hu (Radva Zsanett egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az outletmax.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a szállítási határidőről, a teljesítés feltételeiről, a szavatossági jogokról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.03.22. - 2023.03.22.
Határozat száma:
BK/FGYTV/00449-9/2020. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a), b), c) d) pontjai, 6. § (2) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 524/2013. EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont