sega-trade.hu (SEGA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A sega-trade.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a kiszállítási határidőről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, valamint hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sega-trade.hu (SEGA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7900 Szigetvár, Batthyány utca 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-080681
Adószám: 24832793-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.sega-trade.hu
Vállalkozás közismert neve:
sega-trade.hu (SEGA-TRADE Kft.)
Ügy tárgya:
A sega-trade.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a kiszállítási határidőről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, valamint hiányosan tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.04.06. - 2023.04.06.
Határozat száma:
BA/62/00428-4/2020
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) bekezdését; Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), w), pontjait valamint a 23. § (1) bekezdését; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését; Jótállási rendelet 3. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont