sminkkellek.hu ("MESE Kalap " Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A sminkkellek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, a szerződés lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányosan az elállásról, illetve megtévesztően tájékoztatott a jótállással kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sminkkellek.hu ("MESE Kalap " Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7621 Pécs, Király utca 18.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-06-068609
Adószám: 20543563-1-02
Honlapjának elérhetősége: www.sminkkellek.hu
Vállalkozás közismert neve:
sminkkellek.hu ("MESE Kalap" Bt.)
Ügy tárgya:
A sminkkellek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, a szerződés lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányosan az elállásról, illetve megtévesztően tájékoztatott a jótállással kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.04.06. - 2023.04.06.
Határozat száma:
BA/62/00689-6/2020
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv 6. § (1) bekezdés g) és h); Ektv 4. § d); Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), m), n), w), 23. § (1)-(3); 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdését; jótállási rendelet 4. § (1)-(3) pontjait.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont