silverbaits.hu (Gerencsér Gábor István egyéni vállalkozó): A silverbaits.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, egyes termékek esetében az egységárról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, hiányosan az elállási jogról, valamint nem megfelelően a szállítási határidőről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: silverbaits.hu (Gerencsér Gábor István egyéni vállalkozó)
Székhely: 7632 Pécs, Keszüi út 62.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5727313
Cégjegyzékszám:
Adószám: 43558908122
Honlapjának elérhetősége: www.silverbaits.hu
Vállalkozás közismert neve:
silverbaits.hu (Gerencsér Gábor István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A silverbaits.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, egyes termékek esetében az egységárról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, hiányosan az elállási jogról, valamint nem megfelelően a szállítási határidőről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.02.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.04.20. - 2023.04.20.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00038-2/2020
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezéseit; Ptk: 6:163. § (2) bekezdését; Az együttes rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontját, 4. § a) és c) pontjai; Ektv. 4. § d) pontját; Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), w) pontjait; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont