i-joyroom.hu (Számel-Görőcs Veronika Zsanett egyéni vállalkozó): Az i-joyroom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nyilvántartási számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási és a szavatossági jogokról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: i-joyroom.hu (Számel-Görőcs Veronika Zsanett egyéni vállalkozó)
Székhely: 3060 Pásztó, Dózsa György út 41.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 52957570
Cégjegyzékszám:
Adószám: 69281268151
Honlapjának elérhetősége: www.i-joyroom.hu
Vállalkozás közismert neve:
i-joyroom.hu (Számel-Görőcs Veronika Zsanett egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az i-joyroom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egyéni vállalkozó nyilvántartási számáról és a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási és a szavatossági jogokról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.10.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.04.28. - 2023.04.28.
Határozat száma:
NO/FVO/00390-5/2020 (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), w) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont