fonalgobelin.hu ("FRÉDO TOURIST" Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság): A fonalgobelin.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról. Hiányosan tájékoztatott az elállási jogról, illetve megtévesztő tájékoztatást adott a szavatossággal és az elállással kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fonalgobelin.hu ("FRÉDO TOURIST" Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8630 Balatonboglár, Tinódi L. S. u. 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-303269
Adószám: 11487025-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.fonalgobelin.hu
Vállalkozás közismert neve:
fonalgobelin.hu ("FRÉDO TOURIST" Kft.)
Ügy tárgya:
A fonalgobelin.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról. Hiányosan tájékoztatott az elállási jogról, illetve megtévesztő tájékoztatást adott a szavatossággal és az elállással kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.10.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.05.04. - 2023.05.04.
Határozat száma:
SO/FOGY/00426-4/2020 (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h), 5. § (2) c), 6. § (2); Fttv. 3. § (5), 6. § (1) i), 7. § (1); 45/2014. Korm. R. 11. § (1) h), i), m), v), w), (5), 15. § (2), 18. § a), 20. § (3), 22. § (1), 23. § (1), (3), 24. § (1); Fgytv. 17/A. § (1) c), (1a), (2), (3), (6), (8), 29. § (11); 524/2013/EU rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont