sokjobor.hu (Wine Board Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A sokjobor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, néhány termék esetében az egységárról, hiányosan a szavatosságról és az elállási jogról. Hiányzott az alkoholtartalmú termékek vásárlásánál a belépéshez szükséges nyilatkozattétel, valamint megtévesztő tájékozt

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sokjobor.hu (Wine Board Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7500 Nagyatád, Temesvári utca 36.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-314287
Adószám: 24970488-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.sokjobor.hu
Vállalkozás közismert neve:
sokjobor.hu (Wine Board Kft.)
Ügy tárgya:
A sokjobor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, néhány termék esetében az egységárról, hiányosan a szavatosságról és az elállási jogról. Hiányzott az alkoholtartalmú termékek vásárlásánál a belépéshez szükséges nyilatkozattétel, valamint megtévesztő tájékozt
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.05.04. - 2023.05.04.
Határozat száma:
SO/FOGY/00474-4/2020
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d/h/, 4/A.§ (1), 5.§ (2)c/; Fttv. 3.§ (5), 6.§(1)i/, 7.§(1); 45/2014.Korm.r. 11.§.(1) e/h/i/k/m/v/w/, 15.§ (2), 18.§ a/, 20.§ (1)-(3), 23.§ (3), 24.§ (1), 25.§; Fgytv. 17/A.§ (1a)(8), 29.§.(11); 524/2013/EU 14.cikk (2); Fgytv. 14.§ (1); Árrend. 4.§ a/
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont