gruppi.hu (Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság): A gruppi.hu webáruház nem tájékozttatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszezelés módjáról, megtévesztő tájékoztatást nyújtott valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A fogyasztónak nem a honlapon előzetesen feltüntetett vállalkozás teljesített.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gruppi.hu (Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-170188
Adószám: 23376458-2-41
Honlapjának elérhetősége: www.gruppi.hu
Vállalkozás közismert neve:
gruppi.hu (Xentury Kft.)
Ügy tárgya:
A gruppi.hu webáruház nem tájékozttatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszezelés módjáról, megtévesztő tájékoztatást nyújtott valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A fogyasztónak nem a honlapon előzetesen feltüntetett vállalkozás teljesített.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.05.13. - 2023.05.13.
Határozat száma:
BP/2200/01595-1/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont; Ektv. 4. § d) pontm Fttv. 6. § i), 7. § (1), 8. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont