papistop.com (Hakimian Global LLC): A papistop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás címéről, elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, a szavatossági és elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: papistop.com (Hakimian Global LLC)
Székhely: 2654 E 23RD ST, APT 30, Brooklyn, NY, 11235 USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://www.papistop.com/hu/index.php#shop
Vállalkozás közismert neve:
papistop.com (Hakimian Global LLC)
Ügy tárgya:
A papistop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás címéről, elérhetőségéről, cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, a szavatossági és elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.05.19. - 2023.05.19.
Határozat száma:
BP/2200/00802-2/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) c), d), h), j), k), l), m), n), v), w), 15. § (2), 18. §, 20. § (1) - (3), 22. § (1) - (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. §; Fgytv. 14. §; Ektv.4. § a), c), d), f), h), 5. § (2) a), b), c), d); Fttv. 6. § i), bj), 7. § (1); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont