csillamwebaruhaz.hu (CSILLÁMWEBÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A csillamwebaruhaz.hu honlap nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelésről, az elállási jogról, a termékek egységáráról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csillamwebaruhaz.hu (CSILLÁMWEBÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 89.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-515970
Adószám: 24210942-1-19
Honlapjának elérhetősége: www.csillamwebaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
csillamwebaruhaz (CSILLÁMWEBÁRUHÁZ Kft.)
Ügy tárgya:
A csillamwebaruhaz.hu honlap nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelésről, az elállási jogról, a termékek egységáráról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.01. - 2023.06.01.
Határozat száma:
VE-09/01/00163-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § e), Ektv. 4. § d), h), 5. § (2) b), c, 45/2014. Korm. r. 11. § (1) h), i), m), w, (5), 15. § (1), (2), 22. §, 23. § (1), (3), 24. § (1),(2), Fttv. 6. § (1) be), i), 11. § (1) i) 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2), Ptk. 6:159. §, 6:163, 6:168. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont