hajapolok.hu (Premium Beauty Services Korlátolt Felelősségű Társaság): A hajapolok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az egységár köteles termékek egységáráról, a felmerülő valamennyi költségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, illetve hiányosan az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hajapolok.hu (Premium Beauty Services Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A. ép.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-519596
Adószám: 26237950-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.hajapolok.hu
Vállalkozás közismert neve:
hajapolok.hu (Premium Beauty Services Kft.)
Ügy tárgya:
A hajapolok.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az egységár köteles termékek egységáráról, a felmerülő valamennyi költségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, illetve hiányosan az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.01. - 2023.06.01.
Határozat száma:
VE-09/01/00118-5/2021. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), Árrend. 4. § a), Ektv. 4. § d), h), 5. § (2) a), c, 45/2014. Korm. r. 11. § (1) h), i), j), k), m), o), w, (5), 15. § (1), (2), 20. § (2), 22. §, 23. § (1), (3), 25. § Fttv. 6. § (1) c), i), 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2), Ptk. 6:159. §, 6:163,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont