sylvestris.hu (Csizmazia György egyéni vállalkozó): A sylvestris.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató nevéről, székhelyéről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, arról, hogy a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az iktatásról, a termékért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, az elállási nyilatkozatmintáról, az egységár köteles termékek egységáráról, valamint nem adott jótállási jegyet.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sylvestris.hu (Csizmazia György egyéni vállalkozó)
Székhely: 8230 BALATONFÜRED NÁDOR UTCA 16.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 9210281
Cégjegyzékszám:
Adószám: 64340610239
Honlapjának elérhetősége: www.sylvestris.hu
Vállalkozás közismert neve:
sylvestris.hu (Csizmazia György egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A sylvestris.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató nevéről, székhelyéről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, arról, hogy a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az iktatásról, a termékért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, az elállási nyilatkozatmintáról, az egységár köteles termékek egységáráról, valamint nem adott jótállási jegyet.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.01. - 2023.06.01.
Határozat száma:
VE-09/01/00560-9/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ptk. 6:163. § (4) bekezdése, Ektv. 4. §, 5. § (2) bekezdése, 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének b), c), e), h), i), j), k) l), m), w) pontjai, 12. § (1) bekezdése, 15. § (1), (2) bekezdései, 20. § (2) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, 23. § (1) bekezdése Fttv. 6. § (1) bekezdésének c), i) pontjai 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése Fgytv. 14. § (1) bekezdése 4/2009. NFGM-SZMM együttes rendelet 4. §-a 151/2003. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont