elektropapa.hu (Szénási Sándor egyéni vállalkozó): Az elektropapa.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat megfelelően a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az online vitarendezésről, a jótállásról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: elektropapa.hu (Szénási Sándor egyéni vállalkozó)
Székhely: 6070 Izsák, Kossuth Lajos utca 24.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5299550
Cégjegyzékszám:
Adószám: 43709678123
Honlapjának elérhetősége: www.elektropapa.hu
Vállalkozás közismert neve:
elektropapa.hu (Szénási Sándor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az elektropapa.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat megfelelően a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az online vitarendezésről, a jótállásról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
BK/FGYV/00105-8/2021. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), n), v) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont