kovacsora.hu (Kovács János egyéni vállalkozó): A kovacsora.hu webáruház nem adott megfelelő előzetes tájékoztatást a vásárlóknak a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kovacsora.hu (Kovács János egyéni vállalkozó)
Székhely: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 55.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5409064
Cégjegyzékszám:
Adószám: 71249456123
Honlapjának elérhetősége: www.kovacsora.hu
Vállalkozás közismert neve:
kovacsora.hu (Kovács János egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kovacsora.hu webáruház nem adott megfelelő előzetes tájékoztatást a vásárlóknak a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
BK/FGYV/00106-13/2021. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés n) pontja, 18. § a) pontja; az Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 151/2013. (IX.22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, 3. § (3) bekezdés e) pontja, (4) bekezdés, 4. § (1) bekezdése, 5. § (5), (6), (7) bekezdése, 6. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont