mindentjoaron.hu (Szalai Zsuzsanna egyéni vállalkozó): A mindentjoaron.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelési módról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mindentjoaron.hu (Szalai Zsuzsanna egyéni vállalkozó)
Székhely: 9700 Szombathely, Mátyás király utca 34.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 51143516
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68046947238
Honlapjának elérhetősége: www.mindentjoaron.hu
Vállalkozás közismert neve:
mindentjoaron.hu (Szalai Zsuzsanna egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A mindentjoaron.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelési módról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
VA/KMEMFF-FVO/4477-4/2020. (Vas Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
151/2003. kormányrendelet 3. § (1); Ektv. 4. § d), h), 5. § (1), (2) a), d); 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2), 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) h), i), m) v), w), 15. § (1), 18§ a); Fttv. 3. §, 6. § (1), 7. § (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont