legszer.hu (SVÉDSZERSZÁM Korlátolt Felelősségű Társaság): A legszer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a fizetési módókről, a szállítási kötségéről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelésről és az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: legszer.hu (SVÉDSZERSZÁM Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103. fszt.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-331322
Adószám: 26545374-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.legszer.hu
Vállalkozás közismert neve:
legszer.hu (SVÉDSZERSZÁM Kft.)
Ügy tárgya:
A legszer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a fizetési módókről, a szállítási kötségéről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelésről és az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
BP-05/200/5399-4/2020. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n) pontjai, 18. §, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1), (2) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, Ektv. 4. § d), h), pontja, 5. § (2) bekezdés a) pont, Fttv. 6. § (i) pont, 7. § (1) bekezdés, 524/2013 EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont