mindigvar.hu (MINDIGVÁR Korlátolt Felelősségű Társaság): A mindigvar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, nem megfelelő tájékoztatást adott a szállítási költségről, a panaszkezelésről, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mindigvar.hu (MINDIGVÁR Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 67.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-020714
Adószám: 23426034-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.mindigvar.hu
Vállalkozás közismert neve:
mindigvar.hu (MINDIGVÁR Kft.)
Ügy tárgya:
A mindigvar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, nem megfelelő tájékoztatást adott a szállítási költségről, a panaszkezelésről, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
FE/FOGY/00197-3/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bek. b) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. e), h), i), j), m), n), o), w), pontjai, 20. § (1)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1), (2) bek., 25. §-ában, Fgytv. 14. § (1) , (5) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. c), i) pontjai, 7. § (1) bek.,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont