nevesajandek.hu (AN-PE 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A nevesajandek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a vállalkozás székhelyének pontos címéről, a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságól, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nevesajandek.hu (AN-PE 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi I. u. 89.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-010238
Adószám: 13245218-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.nevesajandek.hu
Vállalkozás közismert neve:
nevesajandek.hu (AN-PE 32 Kft.)
Ügy tárgya:
A nevesajandek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a vállalkozás székhelyének pontos címéről, a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságól, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
FE/FOGY/00236-4/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f), h) pontjai, 5. § (2) bek. b) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. c), e), h), i), m), o), w), pontjai, 20. § (1)-(2) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1), (2) bek., 25. §-ában, Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont