doktormatrac.hu (Rubin Zoltán egyéni vállalkozó): A doktormatrac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárolóat a vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: doktormatrac.hu (Rubin Zoltán egyéni vállalkozó)
Székhely: 9011 Győr, Homoksori út 91.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67986211-1-28
Honlapjának elérhetősége: www.doktormatrac.hu
Vállalkozás közismert neve:
doktormatrac.hu (Rubin Zoltán egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A doktormatrac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárolóat a vállalkozót nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.07. - 2023.06.07.
Határozat száma:
GY-02/23/00998-4/2020. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1), (5); 6.§ (1) i); 7.§ (1); Ektv. 4.§ d), 5.§ (2) a), c); 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) h), i), v), w); 11.§ (5); 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont