shoppy360.hu (Smart Trend Korlátolt Felelősségű Társaság): A shoppy360.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás üzleti tevékenységének postai címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, nyelvéről, a szállítási díjakról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog feltételeiről, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: shoppy360.hu (Smart Trend Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-202647
Adószám: 27115365-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.shoppy360.hu
Vállalkozás közismert neve:
shoppy360.hu (Smart Trend Kft.)
Ügy tárgya:
A shoppy360.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás üzleti tevékenységének postai címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, nyelvéről, a szállítási díjakról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog feltételeiről, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.08. - 2023.06.08.
Határozat száma:
PE/002/00548-1/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontja, 5. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d), e), h), i), l), m), n), v) w) pontja, 15. § (1)-(2) bekezdése, 18. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont