vitaminbolt.eu (Vitatrade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság): A vitaminbolt.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vitaminbolt.eu (Vitatrade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2072 Zsámbék, Pacsirta u. 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-119429
Adószám: 14278462-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.vitaminbolt.eu
Vállalkozás közismert neve:
vitaminbolt.eu (Vitatrade Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A vitaminbolt.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.08. - 2023.06.08.
Határozat száma:
PE/002/00576-2/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) és d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 18. §; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont