bukkosmed.hu (BÜKKÖS EGÉSZSÉGTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság): A bukkosmed.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerődés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, megtévesztő és hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bukkosmed.hu (BÜKKÖS EGÉSZSÉGTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2000 Szentendre, Katona József utca 14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-177415
Adószám: 25387492-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.bukkosmed.hu
Vállalkozás közismert neve:
bukkosmed.hu (BÜKKÖS EGÉSZSÉGTÁR Kft.)
Ügy tárgya:
A bukkosmed.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerődés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, megtévesztő és hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.10.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.08. - 2023.06.08.
Határozat száma:
PE/002/1048-8/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm, rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), v), w) pontja, 18. §, 20-29. §; Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 3. § (4)-(5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés be), c), i) pontja, 7. § (1), (3) bekezdés; 151/2003. Korm. rendelet 1. § (2), (3), (5) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1), (3) bekezdés, NGM rendelet 2. §, 5. §; Ár rendelet 4. § a) pont, 453/2016. Korm. rendelet 1. § a) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont