novakfeeder.hu (Novák János egyéni vállalkozó): A novakfeeder.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatossági és elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: novakfeeder.hu (Novák János egyéni vállalkozó)
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Szügyi út 48.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50179781
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67402698232
Honlapjának elérhetősége: www.novakfeeder.hu
Vállalkozás közismert neve:
novakfeeder.hu (Novák János egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A novakfeeder.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatossági és elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.09. - 2023.06.09.
Határozat száma:
NO/FVO/00100-1/2021. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdése; 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése, 4. § a), b) pontja; Fttv. 7. § (1) és (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdése; Eker. tv. 4 § d) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont