specialtrend.eu (Netpartner Team Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft): A specialtrend.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a megrendelés elküldésével járó fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az elállási jogról, megtévesztő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: specialtrend.eu (Netpartner Team Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft)
Székhely: 2654 Romhány, Kossuth út 53.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-007078
Adószám: 23044764-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.specialtrend.eu
Vállalkozás közismert neve:
specialtrend.eu (Netpartner Team Kft.)
Ügy tárgya:
A specialtrend.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a megrendelés elküldésével járó fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az elállási jogról, megtévesztő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.02.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.09. - 2023.06.09.
Határozat száma:
NO/FVO/00025-4/2021. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a), c) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), W) pontjai, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, az Fttv. 7. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a 3. § (3) bekezdésre tekintettel a 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont