rustyterraces.hu (Csépe Roland egyéni vállalkozó): A rustyterraces.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szerződés alakiságáról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól magyar nyelven, a szállítási díjszabásról, a panaszkezelés módjáról, a teljesítési határidőről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: rustyterraces.hu (Csépe Roland egyéni vállalkozó)
Székhely:
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 53898339
Cégjegyzékszám:
Adószám: 69934849232
Honlapjának elérhetősége: www.rustyterraces.hu
Vállalkozás közismert neve:
rustyterraces.hu (Csépe Roland egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A rustyterraces.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szerződés alakiságáról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól magyar nyelven, a szállítási díjszabásról, a panaszkezelés módjáról, a teljesítési határidőről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.09. - 2023.06.09.
Határozat száma:
NO/FVO/00583-7/2020. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdése; 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése, 4. § e) pontja, Ektv. 5. § (2) bekezdés b), d) pontja, Fttv. 6. § (1) i) pontja, valamint a 7. § (1) és (3) bekezdés b) ponjtában foglaltakra tekintettel a 3. § (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a)-c), h)-k), m)-o), v)-o) pontjai, 15. § (1) bekezdése, 18. §, 25. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont