xtextil.hu ("iNET Shift" Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság): Az xtextil.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jóállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: xtextil.hu ("iNET Shift" Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 2655 Kétbodony, Tó utca 2
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-06-002797
Adószám: 24045335-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.xtextil.hu
Vállalkozás közismert neve:
xtextil.hu ("iNET Shift" Bt.)
Ügy tárgya:
Az xtextil.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jóállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.09. - 2023.06.09.
Határozat száma:
NO/FVO/00562-9/2020. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv.4.§ h) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), v) és w) pontja, 18-§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont