porzsakker.hu (Erdősi Csaba egyéni vállalkozó): A porzsakker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületről, az elállási jog feltételeiről, nem megfelelő tartalmú visszaigazolást küldött.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: porzsakker.hu (Erdősi Csaba egyéni vállalkozó)
Székhely: 3063 Jobbágyi, Lakótelep 8/C. 2/6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 11281694
Cégjegyzékszám:
Adószám: 64688914232
Honlapjának elérhetősége: www.porzsakker.hu
Vállalkozás közismert neve:
porzsakker.hu (Erdősi Csaba egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A porzsakker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületről, az elállási jog feltételeiről, nem megfelelő tartalmú visszaigazolást küldött.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.09. - 2023.06.09.
Határozat száma:
NO/FVO/00479-5/2020. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 18.§ a) pontja; figyelemmel a 11.§ (1) bekezdés b), c), h), i), j), k), l), m), n), o), r), v), w) pontjaiban írtakra, 20.§ (3) bekezdése; az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont