webaruhaz.skodadoktor.hu (SASVÁRI ÉS FIAI "OCTÁVIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A webaruhaz.skodadoktor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webaruhaz.skodadoktor.hu (SASVÁRI ÉS FIAI "OCTÁVIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 2215 Káva, Szabadság u. 23.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-06-030061
Adószám: 24628363-1-13
Honlapjának elérhetősége: www.webaruhaz.skodadoktor.hu
Vállalkozás közismert neve:
webaruhaz.skodadoktor.hu (SASVÁRI ÉS FIAI "OCTÁVIA" Bt.)
Ügy tárgya:
A webaruhaz.skodadoktor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.05.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.14. - 2023.06.14.
Határozat száma:
PE/002/1145-6/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) v) w) pontjai, 22. § (3)-(4) bekezdése, 23. § (4) bekezdés, 24. § (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdés, (2)-(5) és (8) bekezdései; Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés c) d) pontja, 9. § (1) bekezdése ; 151/2003 Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, 2. §, 4. § (1) bekezdés;19/2014 NGM rendelet 2. §, 5. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont