derliss.hu (Borsi Zoltán egyéni vállalkozó): A derliss.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerődés alakiságáról, a szerődéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: derliss.hu (Borsi Zoltán egyéni vállalkozó)
Székhely: 4326 Máriapócs, Vasút u. 3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 1932277
Cégjegyzékszám:
Adószám: 62162689135
Honlapjának elérhetősége: www.derliss.hu
Vállalkozás közismert neve:
derliss.hu (Borsi Zoltán egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A derliss.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerődés alakiságáról, a szerődéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.14. - 2023.07.14.
Határozat száma:
SZ-10/71/00404-7/2020. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h), 5. § (2) b), d), 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdése, Fttv. 7. § (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont