dericsavar.hu (Déri és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A dericsavar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szezrődés alakiságáról, a szerződéskötés lépéseiről, a tárhelyszolgáltatóról, a szállítási és fizetési feltételekről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dericsavar.hu (Déri és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Füredi utca 114.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-304062
Adószám: 11955100-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.dericsavar.hu
Vállalkozás közismert neve:
dericsavar.hu (Déri és Társa Kft.)
Ügy tárgya:
A dericsavar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szezrődés alakiságáról, a szerződéskötés lépéseiről, a tárhelyszolgáltatóról, a szállítási és fizetési feltételekről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.14. - 2023.06.14.
Határozat száma:
SO/FOGY/00283-5/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h), 5.§ (1)-(2) bekezdés a), b). c), d), 6.§ (2) bekezdés; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014.(II. 26.) Korm rendelet 11.§.(1) bekezdés h), i), j), l), k), l), m), n), v), w) pontjai, 15.§ (2) bekezdés, 18.§ a) pont, 20.§ (1)-(3) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés, 23.§ (1)-(3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekedzés, 25.§, 26.§ (1) bekezdés, 29.§ (1) bekezdés a), b), c) pont; Fgytv. 17/A.§ (1) a), b), c), d) pontjai, (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdései, 29.§.(11) bekezdés; 524/2013/EU 14.cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; NFGM-SZMM 4.§ a) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont