sweetyoushop.com (SweetYou Betéti Társaság): A sweetyoushop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az egységárakról, a megrendelés elküldésével járó fizetési kötelezettségről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról és a szavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sweetyoushop.com (SweetYou Betéti Társaság)
Székhely: 7451 Kaposvár, Kaposfüredi út 90.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-06-309093
Adószám: 26144935-1-14
Honlapjának elérhetősége: www.sweetyoushop.com
Vállalkozás közismert neve:
sweetyoushop.com (SweetYou Bt.)
Ügy tárgya:
A sweetyoushop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az egységárakról, a megrendelés elküldésével járó fizetési kötelezettségről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállásról és a szavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.14. - 2023.06.14.
Határozat száma:
SO/FOGY/00165-4/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); 5. § (2) b), c); 6. § (2); Fttv. 3. § (5); 6. § (1) i); 7. § (1); 45/2014. Korm.rendelet 11. § (1) h), i), l), m), o), v), w); 15. § (2); 20. § (3); 22. § (1); 29. § (1); 18. § a); Fgytv. 14. § (1); Árr. 3. § (1), 4. § a); Fgytv. 17/A. § (1a), (3), (6), (8); Fgytv. 29. § (11); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2); Ptk. 6:163. § (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont