topsales24.com (European Medical Labs): A topsales24.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: topsales24.com (European Medical Labs)
Székhely: M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 M63 15-094 BIAŁYSTOK
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.topsales24.com
Vállalkozás közismert neve:
topsales24.com (European Medical Labs)
Ügy tárgya:
A topsales24.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.29. - 2023.06.29.
Határozat száma:
BP-05/200/9243-4/2020. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), d), h), j), k), m), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1)-(3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2), 25. §, Ektv. 4. § a), c), d), f), h) pontjai, 5. § (1), (2) a), b), c), d) pontjai; Fttv. 6. § i) pontja, 7. § (1) bekezdés, 524/2013/EU rebdelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont