netpiac.hu (Best USA Fashion Ltd): A netpiac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szezrődéskötés lépéseiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: netpiac.hu (Best USA Fashion Ltd)
Székhely: Hova Villas, Brigton&Hove, England BN33DH
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.netpiac.hu
Vállalkozás közismert neve:
netpiac.hu (Best USA Fashion Ltd)
Ügy tárgya:
A netpiac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szezrődéskötés lépéseiről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról valamint agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.29. - 2023.06.29.
Határozat száma:
BP-05/200/9242-4/2020. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n) pontjai; Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pontja, Fttv. 6. § i) pont, 7. § (0) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont