douglaslabs.hu (PS Vastgoed BV): A douglaslabs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: douglaslabs.hu (PS Vastgoed BV)
Székhely: 3125 KE Schiedam, Polderweg 104, Hollandia
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.douglaslabs.hu
Vállalkozás közismert neve:
douglaslabs.hu (PS Vastgoed BV)
Ügy tárgya:
A douglaslabs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.30. - 2023.06.30.
Határozat száma:
BP/2200/00390-1/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), k), m), n), v), w) pontjai, 22. § (3) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés d) pont, Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont