biowebaruhaz.hu (SZK és SZT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A biowebaruhaz.hu nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, meg megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: biowebaruhaz.hu (SZK és SZT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 1104 Budapest, Sörgyár utca 57.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-06-776056
Adószám: 22343864-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.biowebaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
biowebaruhaz.hu (SZK és SZT Bt.)
Ügy tárgya:
A biowebaruhaz.hu nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, meg megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.30. - 2023.06.30.
Határozat száma:
BP/2200/00744-1/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n) pontja, 22. § (1)-(3) bekezdései; Fttv. 6. § i) pontja, 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont