fdm-matrac.hu (FRANK BEDS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az fdm-matrac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének, telephelyének címéről, a vállalkozást nyilvántatásva vevő hatásógról, a szerződéskötés lépéseiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jog részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fdm-matrac.hu (FRANK BEDS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2509 Esztergom, Vasút sor 2-4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11-09-021758
Adószám: 24350550-2-11
Honlapjának elérhetősége: www.fdm-matrac.hu
Vállalkozás közismert neve:
fdm-matrac.hu (FRANK BEDS Kft.)
Ügy tárgya:
Az fdm-matrac.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének, telephelyének címéről, a vállalkozást nyilvántatásva vevő hatásógról, a szerződéskötés lépéseiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.06.30. - 2023.06.30.
Határozat száma:
KE-06/FV/00281-3/2020. (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d) pontjai, 5. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b), c) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), d), h), i), l), m), n), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont