turania.hu (SABIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A turania.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés teljesítéséről , az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogról, kellékszavatosságról. A vállalkozás a webáruházában a megrendelések megérkezését a megrendelő felé elektronikus úton nem igazolta vissza haladéktalanul.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: turania.hu (SABIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 1036 Budapest, Dereglye utca 1. fszt. 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-06-796339
Adószám: 22543930-1-41
Honlapjának elérhetősége: www.turania.hu
Vállalkozás közismert neve:
turania.hu (SABIR BT.)
Ügy tárgya:
A turania.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés teljesítéséről , az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogról, kellékszavatosságról. A vállalkozás a webáruházában a megrendelések megérkezését a megrendelő felé elektronikus úton nem igazolta vissza haladéktalanul.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.15. - 2023.07.15.
Határozat száma:
FE/FOGY/00028-1/2021. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bek. a), b) pontjai, 6. § (2) bek., 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. e), h), i), j), m), o), w), pontjai, 20. § (3) bek., 24. § (2) bek., 25. §-ában, Fgytv. 14. § (1) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont