szerszamx.hu (Tool City Korlátolt Felelősségű Társaság): A szerszamx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen megfelelően a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szezrődés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a jótállás hatályos szabályairól, az elállási jogról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szerszamx.hu (Tool City Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-204478
Adószám: 27346257-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.szerszamx.hu
Vállalkozás közismert neve:
szerszamx.hu (Tool City Kft.)
Ügy tárgya:
A szerszamx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen megfelelően a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szezrődés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a jótállás hatályos szabályairól, az elállási jogról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.21. - 2023.07.21.
Határozat száma:
PE/002/472-6/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) pontja; Fgytv. 2. § a) pontja, 14. § (1) és (6) bekezdése; Ár rendelet 4. § c) pontja; 151/2003. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. § (1)-(3) bekezdése, 3. § (1)-(2) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, Melléklet 29. pontja;45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja, 11. § (1) bekezdés h) i) m) pontjai, 18. § a) pontja, 20. § (3) bekezdése, 23. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 20-29. § vonatkozó részei,19/2014 NGM rendelet 5. §-a; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés d) és e) pontja, 9. § (1) bekezdése, Melléklet 10. pontja; Statútum rendelet 2. §-a; 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont