bigboilie.hu (EURODIFFERENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A bigboilie.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről, telephelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről", a temrékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a jótállás hatályos szabályairól, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bigboilie.hu (EURODIFFERENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Budai Nagy Antal utca 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-165432
Adószám: 24676153-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.bigboilie.hu
Vállalkozás közismert neve:
bigboilie.hu (EURODIFFERENT Kft.)
Ügy tárgya:
A bigboilie.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről, telephelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről", a temrékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a jótállás hatályos szabályairól, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.21. - 2023.07.21.
Határozat száma:
PE/002/499-4/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b) d) f) h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) és d) pontja; Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdése; Ár rendelet 4. § b) pontja;151/2003. Korm. rendelet 2. §-a; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) d) h) i) l) m) v) w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 20-29. §-ai;19/2014 NGM rendelet 5. §-a; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, 3. § (4) bekezdése, 6. § (1) bekezdés be) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 7. § (3) bekezdés b) és c) pontja, 7. § (5) bekezdés d) és e) pontja, 9. § (1) bekezdése, 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont