futarmotorosbolt.hu (FUTÁR Motorosbolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A futarmotorosbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szzerődés alakiságáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: futarmotorosbolt.hu (FUTÁR Motorosbolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Knézich utca 17.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-178523
Adószám: 13719784-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.futarmotorosbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
futarmotorosbolt.hu (FUTÁR Motorosbolt Kft.)
Ügy tárgya:
A futarmotorosbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szzerődés alakiságáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.21. - 2023.07.21.
Határozat száma:
PE/002/2530-5/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) c) d) pontja;45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 15. § (2) bekezdése, 20-29. §-ai; 151/2003 Kr. 1. § (1)-(2) bekezdése, 2. §-a; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése;Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) és (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése;453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont