jodontes.hu, diamonddeal.hu (Diamond Deal Korlátolt felelősségű társaság): A jodontes.hu és a diamonddeal.hu webáruházak nem tájékoztatták előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelési módról, a jótállás időtartamáról. A diamonddeal.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kellékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: jodontes.hu, diamonddeal.hu (Diamond Deal Korlátolt felelősségű társaság)
Székhely: 2364 Ócsa, Bem József utca 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-149190
Adószám: 23467172-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.jodontes.hu, www.diamonddeal.hu
Vállalkozás közismert neve:
jodontes.hu, diamonddeal.hu (Diamond Deal Kft.)
Ügy tárgya:
A jodontes.hu és a diamonddeal.hu webáruházak nem tájékoztatták előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelési módról, a jótállás időtartamáról. A diamonddeal.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a kellékszavatosságról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.04.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.22. - 2023.07.22.
Határozat száma:
PE/002/00448-5/2021. (Pest Megyei Korményhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n), v) és w) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont