molett.eu (Tuti Fémszerkezet Korlátolt Felelősségű Társaság): A molett.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szezrődés alakiságáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: molett.eu (Tuti Fémszerkezet Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1184 Budapest, Vaslemez utca 7-9.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-978542
Adószám: 23802827-2-43
Honlapjának elérhetősége: www.molett.eu
Vállalkozás közismert neve:
molett.eu (Tuti Fémszerkezet Kft.)
Ügy tárgya:
A molett.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szezrődés alakiságáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.03.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.22. - 2023.07.22.
Határozat száma:
BP/2200/01097-6/2021. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), k), m), n), v), w) pontjau, 15. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdés b), d) pontjai, Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont