mgbarkacs.hu (MF-MIX 94 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az mgbarkacs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetéges nyelvéeiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, a szállítási határidőről, a szállítási kötségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mgbarkacs.hu (MF-MIX 94 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 25.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-010627
Adószám: 14566527-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.mgbarkacs.hu
Vállalkozás közismert neve:
mgbarkacs.hu (MF-MIX 94 Kft)
Ügy tárgya:
Az mgbarkacs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetéges nyelvéeiről, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, a szállítási határidőről, a szállítási kötségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.22. - 2023.07.22.
Határozat száma:
JN/53/00301-5/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés e) és g) pont; Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pont és 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 23. § (1), (2), (3) bekezdés; Ptk. 6:431. § (1) bekezdés, 6:2. § (1) bekezdés, 6:3. § és 6:220. § (1) bekezdés; 151/2003. Korm. rend. 4. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont