onlinetoner.hu (Configurator Informatikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az onlinetoner.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a szezrődéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jog feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: onlinetoner.hu (Configurator Informatikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2045 Törökbálint, Báthory utca 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-111417
Adószám: 13882213-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.onlinetoner.hu
Vállalkozás közismert neve:
onlinetoner.hu (Configurator Kft.)
Ügy tárgya:
Az onlinetoner.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a szezrődéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.06.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.07.28. - 2023.07.28.
Határozat száma:
PE/002/01048-7/2021. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (2) bekezdés b) és d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) n) v) w) pontja;524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont